WOKNAKWYF!

Don’t look at me! I don’t know what it means. It’s the last line of an Afrikaans poem which uses nonsense words and which I’m going to put on my blog. It won’t work if you try to run this poem through Google Translate, because most of the words don’t exist in Afrikaans and are a composition of more than one Afrikaans existing words.

Man wat mal word

 

Onbepeilboor die dag, maar die bewoespyn dààr

dat al-lis beslote is en slags ék oop

vir enige skerf nael, skermloos teen die oog

wat drin die werwel noulet, fynynig vaam

 

tort in die klier. War-om? Alluin ‘n kwik haat 

het heerdie verstrooide pynpuin in kontrole

nog somgehou. Waarvuur? Maar tussen gus knook

en wrig het die entwoord in duisdelike taal

 

eindelig hoopgebron: Wie só uitgedeel

aan die al is, het die al in hom begryp – 

en dít is liefde: kan dus in die greep

 

van één drong woord kraal wat alle enkelheid

ophef, mág met kloktong die warreld vry, móét preek

wat voldoen om juble te vrymaak: WOKNAKWYF!

Peter Blum

 

 

 

Ek gaan nie die betekenis van die gedig probeer verklaar nie. Probeer dit maar self uitfigure.

Advertisements

About dada4nonsense

I am a 23 year old (at heart) who loves anything nonsensical

Posted on September 13, 2013, in Poems and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on WOKNAKWYF!.

Comments are closed.

%d bloggers like this: